top of page

JSME

Pardubická farnost
Českobratrské církve evangelické

Naši evangelickou farnost najdete v samém centru Pardubic na křižovatce Hronovické a Sladkovského ulice. Historie farního sboru sahá do 19. století, naše křesťanská tradice a hodnoty však vychází z mnohem staršího odkazu evropských reformátorů. Jádrem naší evangelické komunity jsou pravidelné nedělní bohoslužby, dále hodiny výkladů bible pro dospělé i mladší generace a další duchovní setkání. Poskytujeme platformu pro kulturní a vzdělávací akce, podporujeme dialog a spolupráci mezi různými komunitami a vedeme ekumenický dialog mezi pardubickými církvemi. Společenská soudržnost je pro nás důležitým tématem, usilujeme o přínos pro harmonický život ve městě a širokém okolí a šťastné a duchovně naplněné životy jednotlivců.

Ž

Život

Na cestě životem, v momentech radosti i smutku, v dobách úspěchů i zkoušek, v okamžicích nových začátků i loučení. Když hledáme smysl, společenství, podporu, místo pro přemýšlení.

C

Duchovní cesta

Doprovázení na vaší duchovní cestě, prostor pro osobní rozvoj, modlitbu, meditaci nebo zpověď. Zamyšlení, sdílení a reflexe při hledání vlastní duchovní cesty a perspektivy.  Síla křesťanské tradice.

ZDE SE PROTÍNÁ

K

Kultura

Jsme jednou z křižovatek kulturního dění v centru Pardubic. Naše prostory nabízejí zázemí pro pořádání koncertů, přednášek, výstav a dalších kulturních akcí pořádaných nejen naší komunitou, ale mnoha dalšími organizacemi. 

V

Vzdělání

Zázemí pro širokou škálu vzdělávacích programů různých skupin a organizací. Pořádáme setkání, která umožní vhled do světa Bible, křesťanství a náboženství.

H

Historie

Připomínáme bohatý odkaz historie, související s naší kulturní a křesťanskou tradicí. Stejně tak jako odkaz našich předchůdců a členů církve, jejich životy, práce i osudy formovaly naši komunitu. Z jejich dědictví čerpáme inspiraci, poučení a sílu pro dnešní den.

PŘIPRAVUJME

Nové prostory pro společnou komunitu

Od roku 2022 pracuje naše farnost na přípravě projektu Agapé, který zahrnuje výstavbu nového farního domu na místě chátrající přízemní budovy za kostelem v Hronovické ulici. Mezi hlavní cíle projektu patří zejména integrace sborového života na jednom místě kolem kostela, zajištění bezbariérovosti prostor a vytvoření příjemného a otevřeného komunitního prostoru v centru města, poskytujícího důstojné a příjemné zázemí nejen pro církevní komunitu, ale i pro širší veřejnost.

nákres_ulice.png

SLOVO PARDUBICKÉ FARÁŘKY

HCh_green_v1.heic

Komunitní fara Agapé

Když jsem se stala farářkou, slíbila jsem si, že nebudu řešit stavby, rekonstrukce, opravy. Jsem tady přece pro duchovní záležitosti. Jenže duchovní záležitosti se dějí v domech. Jejich funkčnost i estetika hrají velkou roli a působí na nás. Záleží mi na tom, aby prostory, kde se scházíme, sdílíme svou víru a život, byly praktické i hezké. Aby nám v nich bylo dobře. 


Na projektu Agapé si mi líbí hlavně to, že bude všechno na jednom místě, že bude kostel propojený se společenskými místnostmi, hernou pro děti, dvorkem i praktickou kuchyní. Že vznikne živé nároží, křižovatka otevřená pro setkávání různého typu, kde budeme moct být spolu.

Hana Ducho

Prosíme, podpořte nás ...

Pro příspěvky na projekt Agapé od dárců ze strany veřejnosti je určena veřejná sbírka s číslem účtu 296800727/0300 a variabilním symbolem 98005206. Tato veřejná sbírka je provozována ve spolupráci s ústředím Českobratrské církve evangelické pod názvem„FS Pardubice – Agapé – komunitní centrum, sborový dům“. Za všechny vaše dary Vám děkujeme ❤︎

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
bottom of page